Main menu

Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Το μεταμνημονιακό στοίχημα

 

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου κινείται γύρω από το δίπολο "Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο". Ο διπολισμός αυτός, εκτός του ότι επέφερε την ανάδειξη και τη σύγκρουση ουσιαστικά δύο μόνο πολιτικών παρατάξεων, ακόμα και με διαφορετικό εσωτερικό ιδεολογικό καθορισμό, κατέστησε και το συνολικό πολιτικό σύστημα κοντόφθαλμο και μάλλον απρόθυμο να οραματιστεί με ορθολογικό τρόπο το μέλλον, δηλαδή τη μεταμνημονιακή εποχή. Το μνημόνιο κάποια στιγμή θα πάψει να βρίσκεται σε ισχύ, ωστόσο οι επιπτώσεις του θα είναι αισθητές για πολλά χρόνια στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Πολιτών αυτής της Χώρας, όπως έχει άλλωστε συμβεί σχεδόν σ’ όλες τις χώρες που έχουν διανύσει, άμεσα ή έμμεσα, αυτό το στάδιο της κρατικής και κοινωνικής ζωής.

Το στοίχημα, όμως, όλων μας είναι η υπέρβαση, ήτοι η Ανάπτυξη που θα φέρει πραγματικό πρωτογενή πλούτο και θέσεις εργασίας, για να εκλείψουν, μεταξύ άλλων τα πολλά και κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα των τελευταίων τριών ετών. Η Ανάπτυξη που θα μας λυτρώσει από την βαθειά ύφεση και θα μας οδηγήσει όχι σε μια πλασματική ευημερία με δανεικά, αλλά σε μια αληθινή οικονομική ανάταξη, σταθερή και βιώσιμη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για να είναι εφικτό αυτό, πρέπει πρώτα απ΄όλα να προσδιορισθεί το περιεχόμενο της προσδοκώμενης Ανάπτυξης και να εντοπισθούν οι δράσεις που πρέπει με προτεραιότητα να αναληφθούν από τους φορείς, τόσο της κεντρικής διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σ’ αυτό έχει χρέος το κράτος να εστιάσει όλες τις δυνατότητές του -που είναι πολλές - και η πολιτική τάξη, να αφιερώσει την ικμάδα των ικανοτήτων της για την υλοποίησή τους, αντί να αναλίσκεται σε επικοινωνιακά «τερτίπια» αμφίβολης αποτελεσματικότητας, καθώς και σε ανούσιες αντιπαλότητες.

Οι οικονομικές και επιχειρηματικές δράσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον χαράζουν μια πρόσφορη διέξοδο από την κρίση, ενώ διατηρούν ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Χώρα μας, το φυσικό της πλούτο και τα μυαλά των νέων της. Η εστίαση μιας συνολικής προσπάθειας πρέπει να αποτυπωθεί το ταχύτερο σ’ ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, η ταχεία εκπόνηση και η άμεση εφαρμογή του οποίου πρέπει να αναδειχθούν σε ζήτημα ύψιστης εθνικής σημασίας, ένα πατριωτικό καθήκον. Στο σχέδιο αυτό, είναι αναγκαία η πρόταξη των εξής δράσεων: της προώθησης μιας πρωτότυπης πρωτογενούς παραγωγής πρώτον, της οργάνωσης και της προαγωγής της εγχώριας καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας κατά δεύτερον, ακόμα και μέσω συνεργειών, στην αρχή, με επιχειρήσεις του εξωτερικού, τρίτον της ορθολογικής προώθησης της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο και, τέλος, την τοποθέτηση της βάσης για ένα τουρισμό 12Χ12, ήτοι ένα τουρισμό που θα λειτουργεί δώδεκα μήνες το χρόνο. Όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από την ταυτόχρονη αναδιάρθρωση και μετάλαξη της δημόσιας διοίκησης σε εργαλείο που δε θα εξυπηρετεί τη γραφειοκρατία και τη διοικητική παραλυσία, αλλά θα υπακούει τους παραπάνω αναπτυξιακούς άξονες, δίχως αγκυλώσεις και σκοπιμότητες.

Η Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής πρέπει απαραίτητα να συμβαδίσει με μια οικονομία γνώσης που στέκει στην αντίπερα όχθη της παραδοσιακής παραγωγής και που θα φέρει πραγματικό πλούτο στους Πολίτες και βιώσιμη Ανάπτυξη για τη Χώρα, σε αρμονία πάντα με τη διαφύλαξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Πηγή: www.news.gr

  

 

Η ΕΕ έκανε λάθος για τις ΑΠΕ!

H δήλωση του υπουργού των οικονομικών ότι, η ΕΕ έκανε λάθος που προώθησε τη γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, επειδή έτσι επιβαρύνθηκε ο καταναλωτής, μας κάνει να σκεπτόμαστε πόσο ο άνθρωπος που χειρίζεται τις οικονομικές μας τύχες βρίσκεται κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου. Αν κάποιος δεν ξέρει ένα θέμα, απλά δεν μιλάει. Αν θέλει να μιλήσει για το καθετί, θα πρέπει να φροντίζει να μελετά προηγουμένως το ζήτημα για να το κατανοήσει. Επί της ουσίας δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο, επειδή η παραπάνω δήλωση δεν χρήζει άλλου σχολιασμού. Απλά δεν πρέπει να εκπλήσσεται κάποιος γιατί πάμε γενικώς από το κακό στο χειρότερο.  

Απόβλητα: προτεραιότητα στη μείωση

Είναι γεγονός ότι, η διαχείριση των αποβλήτων έχει πλέον καταστεί μια σοβαρά προβληματική υπόθεση σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, με έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 

Για το λόγο αυτό, η σύγχρονη τάση για την αντιμετώπιση της κατάστασης κατευθύνεται στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, ως της ιεραρχικά βέλτιστης λύσης.

Ήδη από τον περασμένο χρόνο η Legambiente έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δράσης για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων με σύνθημα «Μπορούμε να μειώσουμε».

Μεταξύ των βασικών δράσεων που προτείνονται στο πρόγραμμα, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει στην Ελλάδα η Χάρτα, είναι: 

1. Η συχνή και η αναλυτική ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση και τα ωφέλιμα για το κοινωνικό σύνολο και το Περιβάλλον, αποτελέσματά της.

2. Η χωριστή τοποθέτηση των αποβλήτων από τους δημότες στους συγκεκριμένους κάδους αλλά κι από τις επιχειρήσεις ή από δραστηριότητες που παράγουν συχνά και σε σταθερή βάση, μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, διαφορετικών ειδών.

3. Η διάδοση της χρήσης βιοαποικοδομήσιμων σάκων από δημότες και επιχειρήσεις. Η προώθηση της χρήσης ανακυκλώσιμων προϊόντων, καθώς και εν γένει προϊόντων με χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση. 

4. Η προώθηση της Δράσης «Καλός Σαμαρείτης». Καθιέρωση συμφωνιών με τα καταστήματα του λιανεμπορίου, καθώς και τις επιχειρήσεις εστίασης και πώλησης τροφίμων, για την προώθηση της δράσης αυτής, προκειμένου τα τρόφιμα που εξακολουθούν να είναι βρώσιμα, τα οποία θα κατέληγαν στα απόβλητα, να διατίθενται σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανέχεια την περίοδο αυτή.  

5. Η επαναχρησιμοποίηση των αγαθών. Δημιουργία ειδικών χώρων, στους οποίους θα επιτρέπεται η απόθεση διαφόρων ειδών μεταχειρισμένων αγαθών (ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είδη ένδυσης, κ.λπ.), που αντί να γίνουν απόβλητα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργια. 

 

Μην παρεμβαίνετε στο κράτος δικαίου

Η διάκριση των εξουσιών, ως βασική αρχή του κράτους δικαίου δεν έχει μόνο φιλοσοφική σημασία, αλλά συμβάλλει πρώτιστα και πρακτικά στη λειτουργία της Δημοκρατίας. Η Δικαιοσύνη, σε αντίθεση με την εκτελεστική εξουσία, λειτουργεί, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αποκλειστικά με βάση τους κανόνες του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου. Απ’ την άλλη, η εκτελεστική εξουσία δεν αντιστέκεται στον πειρασμό της πολιτικής σκοπιμότητας, αφού εκφράζεται, αμέσως ή εμμέσως και κατ’ εξοχήν, από την πολιτική τάξη.

Όταν επιχειρείται νόσφιση εξουσιών, το μίγμα γίνεται επικίνδυνο και δυναμιτίζει τα θεμέλια της Δημοκρατίας. Η λειτουργία της Δικαιοσύνης δεν έχει καμιά σχέση με αφηγήματα ιδεολογικού περιεχομένου που εκφράζονται απο δω και αποκεί και είναι ανάρμοστο οι πολιτικοί να αποπειρώνται να υποβάλλουν σε δοκιμασία τους λειτουργούς της (της Δικαιοσύνης).

Το πρόσφατο παράδειγμα επιπολαιότητας, βιασύνης και τσαπατσουλιάς είναι χαρακτηριστικό των κινδύνων που ελλοχεύουν, όταν η πολιτική τάξη εξάγει πρώϊμα συμπεράσματα, για προφανείς λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, για ζητήματα που δεν ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της.

Ευτυχώς που η κοινωνία μας είναι αρκούντως πολιτικά ώριμη, γιατί αλλιώς ....!

Η Ανακύκλωση στη ζωή μας

Στις γωνιές των δρόμων μας υπάρχουν μπλε και πράσινοι κάδοι που ρίχνουμε τα σκουπίδια μας. Οι μπλε κάδοι, όπως είναι γνωστό, χρησιμεύουν για τη συλλογή εκείνων των σκουπιδιών που μπορεί να ανακυκλωθούν. Όλοι οι  πολίτες, οφείλουμε να ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία που παίρνει λίγα δευτερόλεπτα από την καθημερινή μας ζωή, επειδή η ανακύκλωση των κάθε μορφής αποβλήτων συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος και του κλίματος, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την προώθηση μιας βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και στη λειτουργία μιας οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 

Η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος ζωής, προς τον οποίο όλοι πρέπει να τείνουμε. Όλοι οι πολίτες οφείλουμε να κάνουμε τις απλές κινήσεις που απαιτούνται για να διαχωρίζουμε τα απόβλητά μας, σε ανακυκλούμενα ή μη. Το θέμα μας αφορά όλους, ως δημότες και ως κοινωνικό σύνολο. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την επέλευση καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Ο βαθμός ευαισθητοποίησης, των Πολιτών για την Ανακύκλωση, αποτελεί ένα ακόμη πολιτισμικό δείκτη της κοινωνίας. Ας το αποδείξουμε!  

 

 

FacebookTwitterRSS