Main menu

Ποιοί είμαστε

Για να πάρουν σάρκα και οστά οι ιδέες μας απαιτείται να οργανωθούμε ως μια Κοινωνία Πολιτών. Έτσι, άρχισε η προετοιμασία για την οργανωτική πρωτοβουλία ίδρυσης σε πανελλαδικό επίπεδο, μιας Περιβαλλοντικής Κίνησης που βλέπει την Ανάπτυξη ως αναγκαίο συνοδοιπόρο της προστασίας του Περιβάλλοντος. Όσοι μετέχουμε στην πρωτοβουλία αυτή,

  • Πιστεύουμε ότι, μια Ανάπτυξη στη Χώρα μας μπορεί να είναι βιώσιμη και να προσφέρει πραγματικό εθνικό πλούτο, σε βάθος χρόνου, μόνο αν συνδυαστεί με επιχειρηματικές δράσεις και κατευθύνσεις συμβατές και φιλικές με το Περιβάλλον που πρέπει με κάθε τρόπο και θυσία να φυλαχθεί ζωντανό και καθαρό για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές,
  • Θεωρούμε ότι, η προστασία του Περιβάλλοντος και της Φύσης, ανήκουν στις προτεραιότητες του Κράτους και των Πολιτών,
  • Υποστηρίζουμε ότι, η Ανάπτυξη, όπως εμείς την εννοούμε, πρέπει να λάβει χώρα ταχύτατα και να σχεδιασθεί, αποφασισθεί και εφαρμοσθεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο και, επομένως, οι αποκλειστικές πολιτικές και δημοσιονομικές πρωτοβουλίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, καθώς και τον σχεδιασμό και την προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής, πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της κεντρικής πολιτικής εξουσίας,
  • Οραματιζόμαστε ένα Νέο Οικονομικό Πατριωτικό Μοντέλο Ανάπτυξης που θα στηρίζεται σ’ αυτές τις αρχές,
  • Παραδεχόμαστε ότι, η εμμονή στις στείρες πολιτικές λιτότητας, οδηγεί την κοινωνία σε οριστική εξαθλίωση, με άμεσο κίνδυνο τη διάσπαση του ήδη εύθραυστου εθνικού κοινωνικού ιστού και σαν τέτοια πρέπει να άμεσα να εγκαταλειφθεί,
  • Εναντιωνόμαστε στον «φονταμενταλισμό» της αγοράς και θεωρούμε ότι, το Κράτος έχει χρέος πλέον να ασκεί έντονη, διαρκή, ισορροπημένη και αμερόληπτη ρυθμιστική παρέμβαση σε κάθε μορφής οικονομική δραστηριότητα, περιορίζοντας όμως τον ρόλο του αυστηρά στον τομέα αυτό, και αφήνοντας στην ιδιωτική πρωτοβουλία την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • Κρίνουμε σκόπιμη την εξωτερική εποπτεία μόνο σε ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με τη στοιχειώδη διασφάλιση της εκπλήρωσης των δανειστικών υποχρεώσεων της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να απομακρυνθούν οι αλλοδαποί «επόπτες» που άλλωστε ελάχιστα προσφέρουν και να υποκατασταθούν άμεσα από τα συνταγματικά θεσπισμένα όργανα του Κράτους, με ουσιαστική αναβάθμιση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών,
  • Αντιλαμβανόμαστε ως επιβεβλημένες και επείγουσες τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς τις οποίες η Ανάπτυξη φαντάζει αδύνατη, τουλάχιστον υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμείς την εννοούμε, με την σκέψη πως, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μόνο ποσοτικές, αλλά και εξαιρετικά και άμεσα ποιοτικές,
  • Καλωσορίζουμε ως αυτονόητες και απαραίτητες τις ουσιαστικές και διαρκείς παρεμβάσεις εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος στον τραπεζικό τομέα, στο πλαίσιο της ρυθμιστικής πολιτικής, με κύριο στόχο την προστασία του Καταναλωτή,
  • Εκφράζουμε εδραιωμένη την πεποίθηση ότι, η ιδιοκτησία συνιστά ένα από τα κυρίαρχα θεμέλια της κοινωνίας μας και υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι, αυτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, καθώς και από τις καθιερωμένες Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

FacebookTwitterRSS